Kłodzki NBS

KŁODZKI NBS (NATURE BASE SOLUTION) # ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE SŁUŻĄCE ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU # ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA # MIASTO Z KLIMATEM # MIĘDZY SUSZĄ A POWODZIĄ # WSPÓLNIE BUDUJEMY ODPORONOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU # MIASTO GĄBKA

PROJEKT „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz przez NFOŚiGW z budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy „Zmiany Klimatu”

Partner projektu:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY

KJØPMANNSGATA 5, 7013 TRONDHEIM, NORWAY

czytaj więcej...

Cel projektu: Przygotowanie miasta Kłodzka i jego mieszkańców do zmieniających się warunków klimatycznych poprzez łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków.

Działania zapobiegające zmianom klimatu oraz łagodzące jego skutki:

- DZIAŁANIA ADAPTACYJNE

- DZIAŁANIA MITYGACYJNE

- DZIAŁANIA EDUKACYJNE.

czytaj więcej...

W czasach kryzysu klimatycznego stawiamy na proekologiczne projekty !!!

Wspólnie z biurem projektowym BOGL Oslo szukamy najlepszych dla Kłodzka rozwiązań poprawiających jakość, warunki i komfort użytkowania przestrzeni publicznej. Realizacja zadań projektowych ma się bezpośrednio przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców. Kształtowanie innowacyjnych aranżacji obszarów miasta, między innymi poprzez stworzenie demonstracyjnych rozwiązań zapewniających schronienie przed upałem, lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza i umożliwiających wykorzystanie wód opadowych oparte jest na naturze tzw. NATURE BASED SOLUTION.

czytaj więcej...

NATURE BASE SOLUTION

KŁODZKI NBS (NATURE BASE SOLUTION) # ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE SŁUŻĄCE ADAPTACJI MIASTA DO ZMIAN KLIMATU # ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA # MIASTO Z KLIMATEM # MIĘDZY SUSZĄ A POWODZIĄ # WSPÓLNIE BUDUJEMY ODPORONOŚĆ MIASTA NA ZMIANY KLIMATU # MIASTO GĄBKA

Działania

Wyślij pytanie

contact us

W razie jakichkolwiek pytań proszę czuć się swobodnie w korzystaniu z formularza kontaktowego

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”