Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.nbs.klodzko.pl (zwanego dalej „Portalem”).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kłodzka jest Burmistrz

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Adres pocztowy: pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu: 74/865 46 00

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Portalu są to przede wszystkim: dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszego Portalu (np. formularze kontaktowe): adres poczty elektronicznej oraz imię.
  • Dane uzyskane w naszym Portalu będziemy przetwarzać w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
  • W związku z tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w opisanym powyżej zakresie jest dobrowolne, Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody.
  • Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  • Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników
  • Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera, albo
e. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

  • Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
  • Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, przenoszenia danych, oraz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak tez zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu o udzieloną zgodę, to przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność z prawem czynności dokonanej w trakcie jej trwania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka narusza przepisy RODO.

WYMÓG PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”