header 1920 325

PROJEKT „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz przez NFOŚiGW z budżetu państwa,  w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy „Zmiany Klimatu”.

Partner projektu:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY
KJØPMANNSGATA 5, 7013 TRONDHEIM, NORWAY

Kłodzko staje przed wyzwaniem tworzenia „zielono-niebieskiej” infrastruktury czyli odpowiednio zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, podwórek i powierzchni przydomowych, zielonych ścian, naturalnych zbiorników retencyjnych niwelujących występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiaru czy niedoboru wody, utraty naturalnych środowisk.
        
Gmina Miejska Kłodzko  jesienią 2021 roku w partnerstwie z  norweską instytucją IDN przystąpiła do realizacji  3 letniego projektu „Kłodzki NBS (Nature Base Solution) dofinansowanego  ze środków otrzymanych od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu: obszar programowy: Klimat.

Wszystkie podejmowane działania są z myślą o mieszkańcach. Wszyscy mamy dość sytuacji,
w których każda większa ulewa nas zalewa! Dlatego włączenie społeczeństwa w ten projekt jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia założonych celów. Wspólnie możemy wypracować rozwiązania aby nasze miasto uczynić odpornym na zmiany klimatyczne.

Kłodzko regularnie dotykają powodzie i susze, mamy świadomość, że wraz z ze zmieniającym się klimatem zjawiska te, będą się nasilać. Dlatego tak ważne jest nie tylko planowanie skutecznych działań adaptacyjnych, ale również zwiększenie świadomości mieszkańców jak radzić sobie z tymi wyzwaniami.

Nature based Solution (NbS) – rozwiązania oparte na przyrodzie
Zielono-niebieska infrastruktura – ZIELEŃ WODA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KŁODZKO BARDZIEJ ODPORNE NA ZMIANY KLIMATYCZNE:
powodzie, podtopienia, susze, burze, nawałnice, zmiany klimatu – chcemy by nasze miasto było odporne na te zjawiska. Potrzebujemy dziesiątek, setek a nawet tysięcy drobnych działań, które razem złożą się na efekt bezpiecznego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Co my możemy zrobić?

  • Nie uszczelniajmy powierzchni!
  • Powoli odprowadzajmy wody opadowe
  • Gromadźmy i wykorzystujmy deszczówkę
    WODA: NIE USZCZELNIAJ! ODPROWADZAJ POWOLI! ZATRZYMAJ  I WYKORZYSTAJ!

 

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”