ZIELONO – NIEBIESKIE ROZWIĄZANIE DLA MIESZKAŃCÓW

Adaptujemy się do zmiany klimatu:

Dobry klimat na naszych podwórkach! Ekstensywne formy utrzymania zieleni to nie tylko trend, ale konieczność. Dzisiaj, kiedy coraz silniej odczuwamy skutki zmian klimatu musimy szukać rozwiązań neutralizujących.

  • Siejemy kwietne łąki – w 2021 roku zapoczątkowaliśmy inicjatywę zachęcającą mieszkańców miasta do posiania kolorowej łąki na własnym podwórku. Oprócz walorów estetycznych kwietna łąka to pożądane eko-rozwiązanie. Na terenach miejskich tworzą one mikroklimat niwelujący tzw. miejskie wyspy ciepła. Filtrują wody opadowe i powietrze, zatrzymują pyły redukując zanieczyszczenia powietrza, obniżają temperaturę powietrza! Kwietne łąki to oszczędność czasu, energii i pieniędzy a zieleń miejska to wspólne dobro, które dziś – w czasie długich okresów suszy- należy pielęgnować.
  • Zielone ściany – przełamujemy betonowy krajobraz. Rozwiązanie niezwykle przydatne dla środowiska miejskiego, poprawiają jakość powietrza, tworzą barierę akustyczną, podnoszą wilgotność powietrza, tworzę ekosferę przyjazną dla owadów, zatrzymują promienie słoneczne. Pionowa zielona ściana jest alternatywną dla roślinności wymagającej przestrzeni.
  • Zieleń mobilna – idziemy na kompromis, tam gdzie nie ma możliwości sadzenia nowej roślinności wprowadzamy atrakcyjne formy zieleni w wersji mobilnej – donice, wieże kwiatowe.
  • Łapiemy deszczówkę – dbamy o środowisko….woda deszczowa ma korzystny wpływ na rośliny. Zbieranie i wykorzystywanie deszczówki jest rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym.
  • Zróbmy sobie grządki – budujemy warzywniki, podwyższone grządki (raised bed). To doskonały sposób na uprawę roślin na niewielkich przestrzeniach czyli dla wszystkich tych, którzy nie mają dużych ogrodów. Wystarczy niewielki fragment balkonu.
  • Zazieleniamy podwórka – tworzymy parki kieszonkowe tam gdzie brakuje zieleni. Drzewa i zieleń w każdym podwórku, zieleń między domami, krzewy w każdym zakątku.
  • Rozszczelniamy powierzchnie - w obszarach naturalnych ok 90% wody deszczowej pozostaje w krajobrazie, na który spada. Na terenach miejskich, szczelnie zabudowanych woda opadowa jest bezzwrotnie tracona a tereny naturalne w związku z rozwojem miasta zostają utwardzane oraz uszczelniane. Każdy właściciel czy użytkownik gruntów może włączyć się w działania prowadzące do zwiększenia retencji krajobrazowej w mieście, czyli takiego kształtowania przestrzeni, które pozwoli na zatrzymanie wody deszczowej w miejscu opadu, tak długo jak to możliwe. Stosujmy utwardzane nawierzchnie przepuszczalne zapewniający tym przesiąkanie wody deszczowej do podłoża. Twórzmy ogrody deszczowe w gruncie i pojemniku! Wykorzystujmy rośliny hydrofitowe, których kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody.

Nasze działania zakończą się sukcesem tylko wtedy, gdy wszyscy mający wpływ na wygląd i funkcjonowanie przestrzeni miasta potraktują ten problem poważnie.

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”