Na wiosnę z niecierpliwością czekamy! Zimę chętnie pożegnamy! Zielono-niebieskie prace zaczynamy!

Gmina Miejska Kłodzko podpisuje umowę z Wykonawcą i przystępujemy do działania a w międzyczasie pokażemy jak Kłodzko adaptuje się do zmian klimatu.

Wspominaliśmy już, że nasze miasto tak jak większość Polskich miast stoi przed wieloma wyzwaniami klimatycznymi. Zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk a nawet brak integracji społecznej to tylko kilka z wielu zagrożeń.

Wykorzystanie rozwiązań opartych na przyrodzie jest efektywnym środkiem radzenia sobie z wieloma z tych wyzwań jednocześnie
Ideą projektu "Kłodzki NBS" jest, aby miasto było bardziej odporne na zmiany klimatu! Powstały plany, koncepcje, projekty..."Szyte na miarę" rozwiązania oparte na naturze (Nature based Solution).
Jednym z obszarów objętych projektem jest skwer przy ul. Daszyńskiego..

Pierwotnie na skwerze przy ul. Daszyńskiego stał pomnik Friedricha Wilhelma von Götzen, wzniesiony w 1902 przez mieszkańców Kłodzka. Pomnik miał formę obelisku na rozrzeźbionym cokole i otoczony był uporządkowaną zielenią na łagodnej skarpie. W 1949 r. pomnik został zalany betonem i przerobiony na pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, zwieńczony czerwoną gwiazdą, która została usunięta po 1989r. Sam pomnik nie został rozebrany, lecz w 1990 r. został przekształcony na 13-metrową kolumnę szklaną z logotypem głównego sponsora inwestycji.

Dziś pomnik nazywany jest potocznie “matrioszką” z powodu swojej nietypowej historii oraz formy mieszczącej 3 różne pomniki w jednym.

Obecnie teren wokół pomnika jest nieco zniszczona (niszczejące betonowe schody), a szczątkowa zieleń w kilku miejscach zadeptana. Alejki są w znacznej mierze zaasfaltowane, przez co nie da się odczuć parkowego charakteru pierwotnie należącego do parku skweru...Dlatego rozebrane zostaną zniszczone elementy, betonowe schody..Oczyszczona i zabezpieczona zostanie konstrukcja żelbetowa, konstrukcja stalowa...Przygotowana zostanie konstrukcja pod pnącza i nasadzone zostaną krzewy.

1

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”