Warsztaty twórczego recyklingu
17-18.11.2023 r.

Problemy środowiska naturalnego nie są Ci obojętne? Chcesz pogłębić swoją wiedzę w zakresie recyklingu mebli? Pewnie wiesz, co to jest recykling, ale czy znane jest Ci pojęcie upcyklingu? A może lubisz prace rękodzielnicze i chcesz spróbować swoich sił wytwarzając wspólnie z rodziną różne ozdoby i upominki? Celem zajęć jest uwrażliwienie uczestników na aktualne problemy inżynierii środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Warsztaty mają formę wykładu połączonego z zajęciami o charakterze rękodzielniczym, które poprzez swoją formę zachęcają do nauki dobrych praktyk, takich jak poszanowanie zasobów środowiska, racjonalna gospodarka odpadowa oraz świadomy recykling.

Myśl eko-pozytywnie, twórz kreatywnie

Forma zajęć: warsztaty
Liczba godzin : 9 godzin zegarowych
Liczebność grupy : ok. 6 osób
Miejsce: Etniczna Pracownia Drewna ul. Traugutta 9, Kłodzko

Renowacja mebli - warsztaty z pasją
17.11.2023 r. - start 15:30. Kreujemy własne, piękne i trwałe projekty, poznajemy techniki stolarskie, techniki szlifowania, wyrównywania i obrabiania płaszczyzn, bejcowania, nakładania kolorów, olejowania

Odkryj w sobie twórcę
18.11.2023 r. - start 10:30 Zaczynamy od kawy i czegoś słodkiego do kawy a później narzędzia w dłoń...

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”