Kłodzki NBS to nie tylko tulipany, nie tylko nasadzenia, to także inwestycje.

Działania przygotowujące miasto i jego mieszkańców do zmieniających się warunków klimatycznych. Na terenie miasta planowane jest przeprowadzenie szeregu działań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w lokalizacjach:

  • zagospodarowanie terenu na Rynku Starego Miasta
  • zagospodarowanie terenu Deptaka na Starym Mieście w ciągu ulicy Wojska Polskiego
  • zagospodarowanie terenu w strefie wyjściowej z Trasy Podziemnej
  • zagospodarowanie terenu parkingu w ciągu ulicy Zawiszy Czarnego
  • odbudowa ulicy Nad Kanałem
  • Park Kieszeniowy przy ul. Łukasińskiego
  • zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • zagospodarowanie podwórka wew. Szkoły Podstawowej Nr 1
  • zielona ściana Daszyńskiego (pomnik)
  • modernizacja istniejącego parku przy ul. Św. Wojciecha

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”