header 1920 325

Działania z zakresu zielonej infrastruktury:

  • Rewitalizacji Parku przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku- wprowadzenie nowych nasadzeń roślin odpornych na warunki klimatyczne, uporządkowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym małej architektury,
  • Zazielenienie „ zabetonowanego” rynku w Kłodzku- wprowadzenie roślin, w tym roślin średniowysokich za pomocą nasadzeń w „elementach małej architektury” połączonych z siedziskami dla ludności,
  • Uzupełnienie nasadzeń roślin odpornych na zmiany klimatyczne, w tym susze w kłodzkich parkach,
  • Utworzenie parków kieszonkowych - wprowadzenie kieszonkowych obszarów zieleni w obszarach zabudowanych,
  • Zazielenienie kłodzkich podwórek - wprowadzenie nasadzeń roślin na kłodzkich podwórkach, uporządkowanie terenu,
  • Utworzenie miejskich ogrodów warzywnych – wprowadzenie nasadzeń warzyw oraz ziół, w tym uprawy ekologiczne, w skrzyniach ogrodowych wraz z miejscami wypoczynku dla mieszkańców w pobliżu osiedli mieszkaniowych- 5 lokalizacji,

Działania z zakresu niebieskiej infrastruktury:

  • Przekazanie mieszkańcom miast pojemników wraz z systemami zbierania deszczówki,
  • Wprowadzenie systemu zbierania deszczówki na kłodzkim rynku w celu podlewania zieleni miejskiej,
  • Utworzenie deszczowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji- plac zabaw zbierający wody opadowe i wykorzystujący je w celu edukacji dzieci poprzez zabawę i rozrywkę,
  • Budowa niecek chłonnych w miejskich parkach

Back to top

Projekt „Kłodzki NBS (Nature Base Solution)” dofinasowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”